Lễ Bốc mộ - Dịch vụ tang lễ Hải Phòng

Lễ Bốc mộ

Lễ Bốc mộ là nghi thức lâu đời của người Việt. Sau khi chôn cất khoảng 3 năm, gia đình, người thân tổ chức bốc mộ. Cải tạo mộ để người mất mãi mãi siêu thoát.

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *